LOF voor de leraar

LOF (LerarenOntwikkelFonds) is een netwerk van, voor en door leraren om het onderwijs van binnenuit te vernieuwen.

Initiatieven

Nieuws

LOF Themalabs

LOF-leraren organiseren gratis (online) inspirerende themalabs en cafés voor alle leraren die op hun school of in hun regio het onderwijs willen verbeteren. Sluit je ook aan en bekijk de agenda om een keuze te maken!

Bekijk onze agenda

Wat is LOF

LOF legt het initiatief voor vernieuwing bij de leraar. Leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo kunnen bij LOF terecht voor budget en begeleiding om hun project voor beter onderwijs in de eigen school uit te voeren.

Meer over LOF

De LOF aanpak

Groot denken, maar klein beginnen. Durf te delen, te vragen en te betrekken. Een greep uit de ontwikkelprincipes van LOF: uitgangspunten die bij elke LOF-traject worden gehanteerd.

De LOF Toolkit

De LOF Pioniersgids

LOF biedt ondersteuning aan leraren die een eigen initiatief willen realiseren. De leerervaringen van de deelnemers aan LOF, en voorheen ook Onderwijspioniers, zijn bijeengebracht in de pioniersgids. Handig voor leraren die werken aan een LOF-initiatief, maar ook voor alle andere leraren die een eigen initiatief op hun school willen realiseren.

Pioniersgids

Blogs van leraren

Volg ons