Aanmelden LOF-themalab: Gelijke kansen?

Gelijke Kansen?

Praat met LOF-leraren over gelijke kansen in het onderwijs. Gezocht: jouw inbreng!
Sinds de serie Klassen staat het onderwerp ‘Gelijke kansen’ weer hoog op de agenda. De lockdown maakt ongelijkheid pijnlijk zichtbaar. Maar… hoe nieuw is het inzicht dat het Nederlandse onderwijssysteem gelijkheid onvoldoende bevordert?

Wij zijn toch het enige land op de wereld dat leerlingen al op 12-jarige leeftijd selecteert naar niveau? Waarom is het aandeel allochtone leerlingen in de havo/vwo-afdelingen van veel scholen zo laag? En waarom is de Middenschool destijds eigenlijk mislukt maar ontstaan er nu wel tienerscholen?

Voor wie?
Over deze en andere vragen gaan we in dit lab in gesprek. Vooraf kies je een bepaalde rol in het onderwijsveld: ouder, wethouder, minister van OCW, onderzoeker, schoolleider of lerarenopleider. Vanuit deze rol ga je het vraagstuk Gelijke kansen in een break-out room samen met collega’s onderzoeken en pitchen aan de andere deelnemers.
Vervolgens ga je in een groep bespreken wat jij vanuit jouw school of gemeente kunt doen om gelijke kansen te bevorderen.

Interesse?
Doe mee en meld je aan voor dit online themalab op maandag 29 maart 2021 van 16.30 -18.00 uur.

 

Aanmelden themalab Gelijke kansen?

En praat met andere LOF-leraren over gelijke kansen in het onderwijs.