Aanmelden LOF-themalab: Gelijke kansen?

Gelijke kansen? – po, vo, mbo

In de televisieserie ‘Klassen’ volgden de makers leerlingen uit groep 8, vlak voor hun overstap naar de middelbare school gingen. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatiedrang. Gelukkig zijn er zeer betrokken leraren, mentoren, bestuurders en ook wethouders. Maar is dat genoeg? En wat kunnen we daar als leraren aan doen?

Waarover?
In dit themalab Gelijke kansen?! delen we ervaringen en verzamelen we ideeën voor oplossingen. Voorafgaand aan dit lab vragen we de deelnemers aan te geven vanuit welke specifieke rol ze in gesprek willen gaan, als ouder, schoolleider po of vo, wethouder, minister van OCW, onderzoeker of lerarenopleider. Vanuit die rol ga je – als leraar – in break-out rooms aan de slag met de vraag: hoe kun je gelijke kansen in het onderwijs bevorderen?

Bovendien vertelt Camyre de Adelhart Toorop, directeur van Spring High in Amsterdam, over haar school. Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan? Spring High heeft een nieuwe onderwijsvorm, een combinatie van primair en voortgezet onderwijs. Vanaf groep 7 van het basisonderwijs zitten leerlingen samen met leerlingen van de middelbare school in één gebouw en volgen ze samen onderwijs. In plaats van een ‘harde’ overgang van de basisschool naar de middelbare school ontstaat er een doorlopende leerlijn, pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. Voor meer inspiratie kun je het introductiefilmpje van Spring High bekijken.

Pioniersprincipes?

– Groot denken maar klein beginnen
– Vernieuwing ontstaat door actie plus reflectie

Interesse?
Doe mee en meld je aan voor dit online themalab op maandag 29 maart 2021 van 16.30 -18.00 uur.

 

Aanmelden themalab Gelijke kansen?

En praat met andere LOF-leraren over gelijke kansen in het onderwijs.