Activiteiten

In alle activiteiten van LOF staat krachtig leraarschap centraal. We verbinden leraren uit het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en het mbo met elkaar en ondersteunen kennisuitwisseling over je rol als pionier en regisseur van het veranderproces in je school.