Onderzoek

LOF monitor 2017 -2018

In het vervolgonderzoek LOF voor de leraar 2.0 zijn de leraren van de LOF onderzoeksgroep behalve van de meerwaarde van een LOF-traject ook ingegaan op twee deelthema’s. In 2017 -2018 zijn de eerste LOF trajecten afgerond, waardoor het mogelijk was om in te gaan op de duurzame implementatie van de LOF trajecten na afloop van hun traject. Daarnaast onderzochten de leraren van de LOF onderzoeksgroep de bijdrage van LOF aan de vorming van lerende netwerken onder leraren.

LOF monitor 2016-2017

In het evaluatieonderzoek LOF voor de leraar gaan de leraren van de LOF onderzoeksgroep in op de invloed van het LOF-traject op de invoering van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van krachtig leraarschap. Ze onderzochten welke factoren binnen het LOF-traject en binnen de schoolcontext volgens deelnemers bijdragen aan de implementatie van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling binnen de school en welke factoren belemmeren.

Procesevaluatie LOF 2016

SEO Economisch Onderzoek deed in december 2016 een procesevaluatie van de aanvraagprocedure voor LOF en hoe de begeleiding en uitvoering door deelnemende leraren werd ervaren en beoordeeld.