Beoordelingsbekwaam in het leren van geschiedenis

Ik wil leerlingen ondersteunen om aan het eind van de onderbouw autonoom en competent te zijn in het leren van het vak geschiedenis. Hiervoor is het nodig dat leerlingen hun eigen vorderingen leren inschatten en dat hun leren zichtbaar wordt gemaakt. Om dit te bereiken zijn een aantal zaken nodig die op dit moment niet voorhanden zijn.

Vaardigheden (historisch denken en redeneren) moeten centraal komen te staan in het leren van het vak geschiedenis. Een leerlijn historische vaardigheden, welke op dit moment nog ontbreekt, moet daarvoor worden ontwikkeld. Daarnaast is er een tool nodig waarin leerlingen hun ontwikkeling zichtbaar kunnen maken. Hiervoor maken we, in samenwerking met onze partner Sportfolio, een Portfolio-app. Aan de hand van leerdoelen, daarbij geformuleerde succescriteria en niveaubeschrijvingen kunnen leerlingen in de app hun leren zichtbaar maken voor zichzelf, medeleerlingen en de docent. Feedback, formatieve evaluatie en samenwerkend leren krijgen zo een centrale plek in het leren.

Ik ben omdat wij zijn, Ubuntu, strevend naar het goede in relatie met anderen. Ontwikkelen doe je in mijn ogen niet alleen. Zeker niet als docent. Ik geloof in de kracht van het ‘wij’ en daarmee in het samen maken van onderwijs (met docenten en leerlingen). Door elkaar te bevragen, elkaar te observeren, elkaar feedback te geven en samen onderwijs te maken ontwikkel je je als docent en collega’s onderling. Dit initiatief onderneem ik daarom niet alleen, maar in directe zin met twee collega’s uit mijn vakgroep en indirect met de hele vakgroep geschiedenis. Focus daarbij is om ons als docenten meer eigenaar en ontwerper van ons onderwijs te maken waardoor óók wij competenter en autonomer worden.

Over de blogger

John Doe

Dirkjan van den Berg

Meerwegen College vestiging Corderius | VO
Mijn naam is Dirkjan van den Berg en ik werk sinds 2010 als docent geschiedenis op het Corderius College in Amersfoort. Sinds enkele jaren is onze school zich flink aan het ontwikkelen.…

Plaats een reactie

Andere blogposts