“Dit gaat over mijzelf!!”

Een cursusdeelnemer reageert enigszins onthutst tijdens de eerste bijeenkomst. Dat had ze niet verwacht. Wel leuk hoor om, met alle nieuwe leerkrachten, studenten en onderwijsondersteuners van dit seizoen, te ontdekken waar het onderwijsconcept ‘Leren van binnenuit’ uit bestaat. Maar dat het te maken heeft met jezelf? Dat was wel even schrikken.

Op de Dr. A. Risaeusschool (ARS) in Hardenberg wordt gewerkt met het onderwijsconcept ‘Leren van binnenuit’. Op basis van de theorie van Fred Korthagen hebben we de afgelopen jaren in alle lagen van de organisatie een manier van werken ingevoerd waarbij we steeds op zoek zijn naar en rekening willen houden met ieders binnenkant: competenties, overtuigingen, idealen en kernkwaliteiten. Mooi als iedereen daar goed mee uit de voeten kan, maar wat als je dat nog moet leren? Nieuwe mensen zullen dan ook moeten worden opgeleid en daarvoor hebben we vanuit het Leraren Ontwikkelingsfonds (LOF) subsidie aangevraagd en gekregen. We hebben een cursus ontwikkeld die iedere nieuwe leerkracht, student en ondersteuner mag volgen.

Durf jij te delen wat je echt bezighoudt? Durf jij te zeggen wat je lastig vindt en waar je ondersteuning zou kunnen gebruiken? Durf jij je idealen uit te spreken? Dit klinkt gemakkelijker dan het is want hoe zal de ander op jou reageren? We zien elkaars buitenkant maar zijn benieuwd naar de binnenkant. Hoe kom je daar achter? Dat kan alleen als je geïnteresseerd bent in de ander, door goed te kijken en te luisteren. Door echt aandacht te geven en te vragen naar wat de ander denkt, voelt en wil. En voordat je met iemand in gesprek gaat over zijn of haar binnenkant zul je ook moeten weten hoe dat bij jezelf functioneert.

Van (nieuwe) collega’s wordt verwacht dat ze zich conformeren aan het schoolbeleid. Maar… staat dat niet haaks op mijn ‘Leren van Binnenuit?’ Dat zou kunnen. Het is natuurlijk mogelijk dat je andere ideeën hebt. Het is boeiend om elkaars overtuigingen te leren kennen en te ontdekken welke idealen eronder zitten. Spannend om dan niet in de stress te schieten maar te kijken naar wat elkaar bindt. Juist in dat gesprek kunnen we zoveel van elkaar leren. Maar dan moet er wel eerst veiligheid zijn voordat ik meer van mezelf laat zien. Om met Michael Fullan (2008) te spreken: transparantie + geen veroordeling + goede hulp leiden tot ontwikkeling.

Kennis halen uit boeken is prima. Erover praten nog beter. Maar het beleven ervan geeft een heel andere sensatie. Juist daarom zijn we erg blij met de LOF-subsidie waardoor we zelf de nieuwe personeelsleden konden laten ervaren wat het betekent om gezien, gekend en geliefd te zijn. Bouwen aan een bijzonder onderwijsconcept vraagt om stevig onderhoud van het fundament. En dus gaat het over mij!!

Over de blogger

John Doe

Klaas Veldman

Dr. A. Risaeusschool (ARS)
Leraar in de bovenbouw van het primair onderwijs op een academische opleidingsschool. MLI. Interesse in school- en teamontwikkeling. Voorzitter van de kenniskring 'Leren van Binnenuit e…

Plaats een reactie

Andere blogposts