Ja, ik spreek Nederlands!

Ik geef les aan nieuwkomers: kinderen die pas kort in Nederland wonen. In de nieuwkomersklas helpen we deze kinderen redzaam te worden in het Nederlands. De belangrijkste doelen: mee kunnen doen in het dagelijks leven en verder kunnen leren in een reguliere groep.

Door een samenhangend en betekenisvol aanbod van woordenschat, grammatica en pragmatiek (wat zeg je in bepaalde situaties?) worden kinderen redzaam in dagelijkse situaties. Functionele communicatie staat hierbij centraal: begrijpen en begrepen worden. De PO-raad publiceerde hierover in maart 2017 een mooi rapport. Maar: voor deze doelgroep bestaat geen toereikende methode. Lesmethodes voor nieuwkomers zijn verouderd, onvolledig of sluiten onvoldoende aan bij actuele didactische inzichten.

Al tijden jeuken mijn handen om effectiever, moderner en betekenisvoller materiaal te ontwikkelen. Om meer gebruik te maken digitale tools om woorden in samenhang aan te bieden, dagelijkse taalsituaties de klas in te brengen en verbindingen te leggen tussen het Nederlands en de moedertaal van leerlingen. En dankzij het LOF heb ik nu tijd en middelen om dit te realiseren!

In mijn project bundel ik mijn krachten met die van andere nieuwkomersleerkrachten in de regio Amsterdam. Binnen een bestaand netwerk heb ik een kleine ontwikkelgroep opgericht van leerkrachten met gevarieerde ervaring en praktijkkennis. Op basis van literatuur expliciteren we een gedeelde visie op effectief mondeling taalonderwijs voor eerstejaars nieuwkomers. We laten ons adviseren door NT2-experts, ontwikkelaars van digitale leermiddelen en ervaringsdeskundigen, die zelf ooit als nieuwkomer naar Nederland kwamen.

Onze visie vormt de basis voor een onderwijskundig ontwerp, waarin we leerdoelen concretiseren en lesstof thematisch ordenen. Aan het einde van dit schooljaar ligt er een ‘prototype’: een uitgewerkt voorbeeld van een thema, met alle materialen die daarbij horen. Vervolgens onderzoeken we hoe dit prototype digitaal ontsloten, uitgebreid en beheerd kan worden. Mijn doel is om alle materiaal online te delen, zodat zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen ervan kunnen profiteren.

 

Over de blogger

John Doe

Hanna Kuijs

Amsteltaal | PO
Ik ben Hanna Kuijs, nieuwkomersleerkracht bij Amsteltaal in Amstelveen (www.amsteltaal.nl). Ik geef les aan kinderen tussen de zes en twaalf jaar die pas kort in Nederland wonen. In de …

Plaats een reactie

1 reactie

  1. Ik ben heel geïnteresseerd! Is het al zo concreet dat je materialen kunt delen?
    Groetjes Anneloes

    Anneloes Antens

Andere blogposts