Kindgesprekken en digitaal portfolio

In mijn hoofd heb ik mijn LOF-missie al helemaal uitgewerkt. Ik zie in de toekomst ‘Pipi Langkous-kinderen’ die genieten van hun eigenaarschap dankzij het invoeren van kindgesprekken en een digitaal portfolio.

Hoi! Even voorstellen: Mijn naam is Annemiek van Moorst en ik werk op basisschool de Vijverhof in Voorburg. Ik ben een van de kartrekkers voor vernieuwing binnen ons onderwijs. De kernbegrippen ‘identiteit’, ‘autonomie’ en ‘competentie’ staan hierbij centraal.

Wortels en vleugels: Volgens onze visie hebben kinderen wortels en vleugels nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wortels staat voor het bieden van veiligheid en vleugels staat voor binnen een gekaderde structuur ruimte bieden aan eigenaarschap van kinderen.

Vernieuwing: Vanuit deze gedachte ga ik op school een werkwijze invoeren voor het voeren van kindgesprekken. Daarbij wil ik een passend digitaal portfolio ontwikkelen. Hiermee wil ik bereiken dat de kinderen zich beter bewust worden van hun eigen (on)mogelijkheden en meer autonomie ervaren. Wat wil ik, wat kan ik en wat durf ik zijn ‘Pipi Langkous-begrippen’ die ook hier goed van toepassing zijn.

Draagvlak: Tijdens het proces probeer ik mijn LOF- en schoolteam, de kinderen en hun ouders mee te nemen zodat ik vanuit verschillende invalshoeken feedback krijg. Op die manier krijgt mijn LOF-opdracht draagvlak en kan deze goed geïmplementeerd worden op de Vijverhof.

Gepersonaliseerd leren: Het onderwijs wat wij in de toekomst willen geven, zal hierdoor een  gepersonaliseerd karakter krijgen. De kinderen zullen van zelfstandig werken tot zelfstandig leren komen. Dat past goed bij mij. Kijken en luisteren naar onze kinderen en daar waar nodig is bijsturen in het ontwikkelingsproces op het cognitieve, sociale en creatieve vlak.

Over de blogger

John Doe

Annemiek van Moorst

Christelijke Basisschool De Vijverhof | PO
HOI! Even voorstellen: Mijn naam is Annemiek van Moorst. Ik ben een bezige bij, kan moeilijk stilzitten en sta alweer 29 jaar met veel plezier voor de klas en heb 2 jaar geleden mijn ma…

Plaats een reactie

Andere blogposts