Leren lesgeven in 21-ste eeuwse vaardigheden – van merkbaar naar meetbaar

Het leren lesgeven in 21-ste vaardigheden valt – grofweg – in drie onderdelen te splitsen. Ten eerste zijn er lesplannen nodig; wat voor opdrachten gaan we de leerlingen geven om de vaardigheden aan te leren en/of verder te oefenen. Ten tweede zijn er docenten nodig die didactische kwaliteiten bezitten om de lessen in vaardigheden succesvol en rendement-vol te laten verlopen. Tot slot willen we graag de vooruitgang van de leerlingen ten aanzien van de ontwikkeling van vaardigheden inzichtelijk maken / meten.

De afgelopen drie jaar zijn wij als pioniers aan de slag geweest met een begin van het vaardigheden onderwijs. Op onze school krijgen de leerlingen op dit moment in klas 1 t/m 3 structureel twee uur in de week les in vaardigheden in heterogene groepen binnen drie verschillende thema’s: Sport, Kunst & Media en Science. Er heerst enthousiasme alom, leerlingen en collega’s ervaren de lessen als heel positief. Om vanuit deze pioniers situatie naar een mooi stabiel (climax) ecosysteem te komen ga ik mijn Lof subsidie inzetten. De opdrachten die we tot nu toe hebben bedacht en veelal als krabbels en kladjes in de waan van de dag ergens opgeslagen zijn gaan gestructureerd worden in een toegankelijk systeem. Binnen de school gaan we met alle betrokken docenten (eerste- en tweede-graders uit vele verschillende secties) een professionele leergemeenschap opzetten zodat we kunnen gaan benoemen wat nou precies die verschillende competenties zijn die docenten nodig hebben om vaardighedenonderwijs te kunnen geven. Tot slot gaan we formatieve rubrics schrijven om kwalitatief inzicht te krijgen in de vooruitgang van de leerlingen. Zo zal de vooruitgang die wij allen hebben gemerkt de afgelopen jaren (beter) meetbaar gaan worden in de nabije toekomst.

Over de blogger

John Doe

Eugenie Zwanenburg

Veurs Lyceum Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo | VO
Mijn naam is Eugenie Zwanenburg. In 1991 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden als bioloog/biochemicus. Na een tijd werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven heb ik 10 …

Plaats een reactie

Andere blogposts