Naar de tekentafel!

De ideeën en inzichten hebben lang gesudderd. Diverse publicaties wisselden elkaar in rap theoretisch tempo af. Nu is het tijd om achter de tekentafel te kruipen en modules te gaan ontwerpen!

Maar hoe kom je tot een basis voor je ontwerp? Gelukkig werd ik op het spoor gezet van de ‘bigidea-theory’ (Dylan Wiliam in School, 2020).

Wiliam (in School, 2020) geeft aan dat een big idea:

  1. Kernconcepten uit het domein moeten zijn;
  2. Veel verschillende mogelijkheden moeten bieden om die kern te verbreden naar andere domeinen;
  3. Toegankelijk voor leerlingen moeten zijn;
  4. Hen moeten helpen inzicht te ontwikkelen in wat interessant, maar wellicht ook moeilijk is in het domein.

De overkoepelende vraag die het startpunt vormde voor ons als ontwikkelteam was als volgt: Welk inzicht willen we dat leerlingen hebben opgedaan als ze TCM-modules (hebben) doorlopen?

Vanuit deze vraag zijn we als ontwikkelteam verder gaan redeneren en uiteindelijk vormde een citaat van Philip Huff dé inspiratiebron. En met onderstaand big idea ben ik vervolgens achter de tekentafel gekropen:

Iedereen maakt een verhaal van de wereld die voortdurend in ontwikkeling is en handelt daarnaar en vanuit  inlevingsvermogen ontstaat een blik op andere nieuwe werelden. (vrij naar Huff, P (2015), OT TCM (2020)

Ieder TCM-element is vervolgens verder uitgewerkt in een big idea taal, een big idea cultuur en een big idea media. De daaruit voortvloeiende mindmaps hebben de basis gevormd voor een meer gerichte brainstorm waarvan ik nu alles kan gaan inkleuren. En zo ontstaan stapje voor stapje de eerste schetsen van TCM-modules!

*********************************************************************************************************************************************

Referenties

Huff, P. (2015). Het verdriet van anderen. (1e ed.). Amsterdam, Nederland: De bezig bij.

School, P. (2020). Ontwikkelteams big ideas. Samen grote ideeën ontwikkelen met kunstvakdocenten. Kunstzone, (5), 26-27

Over de blogger

John Doe

Irene Van den Wildenberg-Claessens

Carolus Borromeus College | VO
Docente Nederlands I Onderzoekscoördinator I mentor 4 vwo I oud-leerling Carolus Borromeus College I Communicatie- en informatiewetenschappen Tilburg University (BA - MSc - MEd) I muz…

Plaats een reactie

Andere blogposts