10 clichés van een LOF-traject

Eind juli stapte Irene van den Wildenberg-Claessens, docente Nederlands, in de LOF-trein. Haar initiatief voor onderwijsvernieuwing werd gehonoreerd en dus kon ze met ondersteuning van LOF starten.

Irene wil het vak Nederlands aantrekkelijker maken voor docenten en leerlingen en daarvoor ontwikkelt ze het nieuwe vak ‘Taal Cultuur & Media’, met een vakoverstijgend ontwikkelteam. De eerste weken zitten erop. Benieuwd welke 10 clichés tijdens het ontwikkeltraject echt waar bleken te zijn? Lees het in de blogpost van Irene.