45 leraren met LOF-subsidie aan de slag met onderwijsinnovatie

Twintig leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en 25 mbo-docenten krijgen dit jaar voorlopig als laatste groep subsidie van LOF (LerarenOntwikkelFonds). Daarmee kunnen zij hun idee voor onderwijsinnovatie uitvoeren. LOF ondersteunt sinds 2015 in totaal 860 leraren met begeleiding, bijeenkomsten en budget om tijdens schooltijd te kunnen werken aan beter onderwijs. LOF blijft hen en anderen tot in 2021 volgen en ondersteunen.

Populair

Een jury van leraren heeft tot nu toe meer dan 2100 LOF-aanvragen getoetst.  Michel de Vries, coördinator LOF en leraar basisonderwijs is trots: “LOF is populair onder de leraren in de drie onderwijssectoren. Het onderwijs kent veel leraren met goede ideeën voor onderwijsinnovatie. Leraren willen het beste uit hun leerlingen en studenten halen. Die beweging van pionierende leraren, die verdient blijvende steun. Daar trekt het onderwijs en de samenleving profijt van.”

Regionale Lerarenlabs voor pionierende leraren

Vanaf het najaar van 2019 organiseert LOF op verzoek  regionaal lerarenlabs. We willen nog meer pionierende leraren verbinden en ondersteunen. We nodigen die leraren  uit om in de eigen regio deze labs te bezoeken.  Kijk  dit najaar op onze site voor meer informatie.

LOF-festival in september

Op 18 september zijn leraren welkom op het LOF-festival in Ede, een ontmoetingsplaats voor vernieuwende leraren. Geïnteresseerden in onderwijsinnovatie vinden inspiratie op de website: www.lerarenontwikkelfonds.nl.

LOF-activiteiten

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van LOF? Meld je dan hier aan

Over LOF

LOF (LerarenOntwikkelFonds) is een beweging van, voor en door leraren om het onderwijs van onderop te vernieuwen. Via subsidie van OCW biedt LOF leraren uit het primair en voortgezet onderwijs begeleiding en budget om een onderwijsinnovatie te realiseren. Voor leraren uit het mbo is er het eigen, vergelijkbare traject MBO-pioniers. Inmiddels is het beschikbare budget uitgeput en kunnen er nu geen nieuwe aanvragen worden ingediend.