Grenzen verleggen: professionalisering tijdens innovaties door leraren

De afgelopen twee jaar hebben de leraaronderzoekers van LOF, samen met onderzoekers Marco Snoek en Ben Smit, in kaart gebracht hoe de LOF-projecten leraren stimuleerden om hun grenzen te verleggen en te experimenteren met nieuwe rollen en met innovatie. Op basis van gesprekken met 32 LOF- leraren hebben zij zichtbaar gemaakt dat leraren zich, bij het initiëren en vormgeven van een innovatieproces, buiten hun comfortzone begeven. Maar juist die momenten van ‘wrijving’ bieden krachtige impulsen aan leren op het gebied van deze thema’s. En dat draagt weer bij aan de innovatie-expertise binnen scholen. Lees er meer over in het LOF-onderzoek Grenzen verleggen.