Voor leraren: gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Leraren het po, vo en mbo die hun onderwijsinnovaties willen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek krijgen nu een jaar langs gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Via de website voordeleraar.nl kunnen leraren zich aanmelden om toegang te krijgen tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. 

Onderzoekende en ontwerpende vaardigheden zijn volgens LOF belangrijke elementen van krachtig leraarschap. Ook zetten we ons in dat leraren hun schaarse tijd die zij voor ontwikkeling beschikbaar hebben zo slim mogelijk kunnen benutten. Toegang tot EBSCO Education Source biedt toegang tot meer dan 1 miljoen wetenschappelijke artikelen die leraren kunnen benutten in hun ontwerp voor een onderwijsinnovatie.

Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro’s om één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen geslagen. In de eenjarige pilot bieden zij alle leraren en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source.

Leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen zich voor deze pilot aanmelden via www.voordeleraar.nl

LOF-onderzoeksgroep doet mee

LOF is van, voor en door leraren. Een van de teams van LOF is de LOF onderzoeksgroep. Het team heeft zich aangemeld voor de pilot om gratis toegang te krijgen tot de wetenschappelijke artikelen. De leraren uit de LOF-onderzoeksgroep onderzoeken de resultaten en effecten van LOF. Ook zetten zij hun onderzoeksvaardigheden in voor het onderzoek naar de manier waarop leraren leren. Heb jij interesse hier aan mee te werken? Neem contact met ons op via lof@caop.nl en meld je aan voor het LOF-onderzoeksteam.