LOF verwelkomt nieuwe deelnemers voor schooljaar 2020-21

Aankomend schooljaar start er weer een groep ondernemende leraren met behulp van LOF met een innovatief traject op hun school, om het onderwijs te verbeteren. Hiervoor krijgen zij budget en begeleiding en kunnen zij gebruikmaken van het netwerk van LOF. Sinds 2015 ondersteunen wij leraren met een pioniersprogramma dat bestaat uit begeleiding en budget. Dat budget is bijvoorbeeld bedoeld om leraren vrij te roosteren, zodat zij kunnen werken aan beter onderwijs. We heten de nieuwe deelnemers van harte welkom en blijven hen en andere LOF-deelnemers tot in 2021 volgen en ondersteunen.