Onderwijs aan anderstaligen #hoedan?

Heb jij in de klas of op school ook leerlingen die van huis uit een andere taal spreken? Ben je bezig om deze leerlingen maar ook de ouders te betrekken bij het onderwijs en het meest haalbare uit deze leerlingen te halen? Tijdens het LOF-themablab op woensdag 2 december gaan we online met elkaar in gesprek over onderwijs aan anderstaligen. We bespreken de inzichten uit Zweden en België die inzetten op ‘good practice’ en inclusief onderwijs. Ook wisselen we ervaringen uit waar jij en de leerlingen tegenaan lopen en inspireren we elkaar in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. 

Programma
We nodigen verschillende deskundigen uit zoals een dramadocent, een communicatiedeskundige, een logopedist en een moeder die nieuwkomer is in Nederland. Door met verschillende brillen naar anderstaligen te kijken, komen we tot de beste ideeën en praktische tips die de deelnemers direct kunnen inzetten in de klas!

Voor wie
Dit regiolab is bedoeld voor leerkrachten uit po, vo en mbo die te maken hebben met anderstaligen. 

PlatOOlab meets LOF
Tijdens dit Lof-regiolab ontmoeten Platoolab en LOF elkaar. Platoolab is het platform van de Stichting PlatOO, waar leraren gefaciliteerd worden hun innovatie ideëen uit te werken en te delen met anderen. Onder PlatOO vallen 15 basisscholen in de omgeving van Helmond.

Aanmelden
Wil jij op een inspirerende manier aan het werk met anderstaligen, meld je dan nu aan voor het gratis online LOF-themalab op woensdag 2 december van 15:00 – 16:30.
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 november door een mail te sturen aan lof@caop.nl.

Omdat we in subgroepen uiteengaan hanteren we een maximaal aantal deelnemers van 40 personen.