Onderwijs Pioniers MBO

Update 17 april 2019: Je kunt geen aanvraag meer indienen.

Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het mbo de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. Leraren krijgen budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden; zolang het maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee.

Naast een budget van € 4.000,- , krijg je een jaar lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën én een podium om je idee met een breder publiek te delen. Daarnaast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van pionierende leraren. Als deelnemer doorloop je hetzelfde begeleidingstraject als deelnemers aan het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor MBO pioniers.

Werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO

De werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO is gebaseerd op twee voorbeelden:

  • Het Teacher Learning and Leadership Program (TLLP) uit Ontario, Canada;
  • Het afgesloten programma Onderwijs Pioniers.

Een belangrijk verschil tussen Onderwijs Pioniers MBO en LOF is dat deelnemers aan Onderwijs Pioniers MBO standaard een subsidie van € 4.000,- ontvangen terwijl dit bij het LOF kan oplopen tot € 75.000,-. Daarnaast is er bij Onderwijs Pioniers maar één selectieronde per jaar. Het begeleidingstraject loopt dan gedurende het daaropvolgende schooljaar. Ingediende ideeën voor zoals Onderwijs Pioniers MBO als het LOF worden beoordeelt door lerarenjury’s.

Eén netwerk van LOF-leraren en Onderwijs Pioniers

Een belangrijk onderdeel van Onderwijs Pioniers en van het LOF-programma is het opbouwen van een eigen netwerk. Onderwijs Pioniers heeft geleerd dat het zinvol is om je netwerk als leraar ook te versterken met contacten buiten je eigen sector. We bouwen aan één netwerk van leraren die bewust, gericht en gezamenlijk willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Daarom zijn ook de deelnemers van Onderwijs Pioniers MBO en hun initiatieven te vinden onder Leraren en Initiatieven.

Voorwaarden Onderwijs Pioniers

Lees hier de voorwaarden van het programma Onderwijspioniers 2019-2020