Online vragenuurtje: de meest gestelde vragen

Voor alle leraren die een LOF-aanvraag willen indienen of al bezig zijn met hun LOF-aanvraag, organiseerden we op 22 april een online ‘Hulp bij aanvraag’ bijeenkomst. Lees hier de acht meest gestelde vragen.

 • Vraag: Met hoeveel mensen kun je tegelijk een LOF-aanvraag doen en kun je ook met andere scholen en/of besturen samenwerken?
 • Antwoord: Je kunt alleen als individuele leraar een LOF-aanvraag indienen. Daarbij kun je met andere scholen samenwerken. Dat vraagt wel om afstemming tussen de scholen, bijvoorbeeld op bestuursniveau. Want vergoedingen gaan dan eventueel ook naar een andere school. Er kunnen per school meerdere leraren een aanvraag indienen. Let wel; in het po en vo wordt per school (brinnummer) niet meer dan 1 aanvraag gehonoreerd).

 

 • Vraag: Moet ik momenteel effectief uren draaien als docent om in aanmerking te komen voor een LOF-traject?
 • Antwoord: Ja, je moet minimaal acht uur per week werkzaam zijn als leraar of docent (onderwijs geven aan leerlingen in het po, (v)so , vo of mbo).

 

 • Vraag: Wat wordt er bedoeld met lesgeven buiten de LOF-aanvraag? Zijn dat lesuren of klokuren?
 • Antwoord: In het aanvraagformulier van DUS-I wordt niet gevraagd naar uren lesgeven buiten de LOF-aanvraag. Het gaat om ‘uren’ in het aanvraagformulier.

 

 • Vraag: Mag je met een tijdelijk contract ook subsidie aanvragen? En hoeveel uur moet je minimaal lesgeven?
 • Antwoord: Je kunt met een tijdelijk contract ook subsidie aanvragen. Let er wel op dat je een jaar lang deelneemt aan het traject, dus dat je in dat tijdsbestek een aanstelling hebt op school. Bespreek dit ook met je leidinggevende.

 

 • Vraag: Kun je je LOF-traject ‘meenemen’ als je tijdens het jaar bij een andere school gaat werken?
 • Antwoord: Dat kan eventueel, want het traject is aan de leraar gebonden. Let er wel op dat je op je huidige school al processen in werking zet. De activiteiten die daaruit volgen, vragen om sturing vanuit jouw rol als pionier. Dat maakt het moeilijk om het project naar een nieuwe school over te zetten. Bovendien vraagt het om financiële afstemming tussen de beide scholen. Daarom is het niet aan te bevelen om een aanvraag in te dienen als je nu al weet dat je komend schooljaar bij een andere school gaat werken.

 

 • Vraag: Mag ik kosten voor scholing opvoeren?
 • Antwoord: Er kunnen geen kosten voor cursussen en opleidingen worden opgevoerd, wel voor begeleiding.

 

 • Vraag: Kan een collega van een andere school ingezet worden voor de scholing?
 • Antwoord: Er kunnen geen kosten voor scholing worden opgevoerd wel voor begeleiding. Bedenk wel dat maximaal 10 % van het gevraagde subsidiebedrag kan worden opgevoerd bij bij de post externe ondersteuning. Een omschrijving van de motivatie is hierbij nodig.

 

 • Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘In hoeverre draagt dit initiatief bij aan de versterking van de beroepsgroep leraren?’ Is daar een concreet voorbeeld van?
 • Antwoord: Het gaat bij de beroepsgroep om de andere leraren, wat hebben zij aan jouw project? Dat kun je zien op team-, school- en landelijk niveau. Bijvoorbeeld dat je jouw kennis deelt in een werkgroep van een vakinhoudelijke vereniging.

Meer weten? Bekijk alle FAQ’s of lees meer informatie over het indienen van een LOF-aanvraag.