Online LOF-themalab: De mentaal gezonde school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan sociaal en emotioneel leren draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school.

Donderdag 10 december van 15.30 – 16.30 uur organiseren we een online LOF-themalab over sociaal en emotioneel leren. Want hoe zorg je met elkaar voor een mentaal gezonde school? Tijdens dit LOF-themalab geven we je tips en tools om te bouwen aan sociale en emotionele vaardigheden binnen je reguliere lessen.  

Programma

Tijdens dit LOF-themalab staat het inhoudelijk vormgeven van sociaal en emotioneel leren (SEL) centraal. Gedragswetenschapper Alicia Euwema geeft een korte inhoudelijke introductie over wat SEL inhoudt. Jelle Rommers deelt zijn ervaringen vanuit zijn LOF-innovatietraject over dit onderwerp en geeft een inkijkje hoe SEL er in de lespraktijk uit kan zien. Tot slot neemt Carlijn van der Meyden, psycholoog en projectmedewerker bij Samen Sterk zonder Stigma jullie mee in een korte lezing over psychische diversiteit.

Na dit plenaire inhoudelijke deel, gaan we online in groepjes uiteen. Je kunt deelnemen aan een interactieve workshop naar keuze van zo’n 20 minuten:

 1. Relaties en seksualiteit, onder leiding van Alicia Euwema
  Sommige leerlingen krijgen van hun ouders uitgebreid uitleg over relaties en seksualiteit, anderen helemaal niet of onvoldoende. En in sommige gevallen komt de uitleg te laat. Of krijgen leerlingen informatie via (sociale) media die te eenzijdig, niet juist of te beperkt is. Daarom is het waardevol dat ze op school leren over gezonde relaties en seksualiteit. Deze interactieve workshop speelt in op de behoeftes/vragen die er zijn rondom dit onderwerp.
 2. Psychische diversiteit, onder leiding van Carlijn van de Meyden
  Als projectmedewerker van Samen Sterk zonder Stigma zet Carlijn zich actief in binnen het onderwijs voor het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Tijdens deze workshop gaat Carlijn met jullie in gesprek over hoe je psychische diversiteit bespreekbaar maakt in je klas én in jouw team.
 3. Het toepassen van sociaal emotioneel leren in de eigen schoolomgeving, onder leiding van Renda Wolthaus en Jelle Rommer
  Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek om tips en tricks uit te wisselen over hoe je SEL kunt toepassen binnen jouw eigen schoolcontext. Hoe bouw je aan sociaal-emotioneel welbevinden, het ‘iedereen mag er zijn, en fouten mogen gemaakt worden’ klimaat ? Hoe zorg je ervoor dat we samen zorg dragen voor een veilige en mentaal gezonde school. Na 20 min heb je veel praktische informatie en inspiratie kunnen op doen.

Aanmelden 

Kom je ook kennis delen? Om zoveel mogelijk interactie te stimuleren, zijn er maximaal 40 plekken beschikbaar. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan lof@caop.nl onder vermelding van ‘LOF-themalab: de mentaal gezonde school’. Vermeld bij je aanmelding graag de volgende gegevens:

 • Naam en mailadres:
 • Onderwijstype:
 • Eerste voorkeurskeuze workshop (1/2/3):
 • Tweede voorkeurskeuze workshop (1/2/3):

We kijken er naar uit je op donderdag 10 december online te kunnen begroeten!