Onderzoek

Het LerarenOntwikkelFonds is in oktober 2015 van start gegaan. Vanzelfsprekend zijn betrokken partijen benieuwd naar de effecten van het LOF op krachtig leraarschap en op de realisatie van onderwijsinnovaties: de hoofddoelstellingen van het LOF. Er wordt voortdurend onderzoek naar het LOF gedaan.

Hieronder de onderzoeken tot nu toe. Dit zal blijvend worden aangevuld als nieuw onderzoek is afgerond.

Onderzoek: LOF voor de leraar 2.0

Vervolgonderzoek 2017-2018 – LOF voor de Leraar 2.0 – ‘Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen worden’

Uit het onderzoek LOF voor de Leraar uit 2017 is (naast het jaarlijks afnemen van een monitor om de impact van het LOF-traject op de deelnemers, hun omgeving en hun initiatieven te volgen en te evalueren) een aantal suggesties gekomen voor vervolgonderzoek. Deze hebben geleid tot een tweetal deelonderzoeken die in 2017/2018 zijn uitgevoerd: ‘netwerken’ en ‘duurzame implementatie’. In totaal heeft dit vervolgonderzoek dus drie onderdelen.

 1. Monitor
  In de monitor stond de volgende vraag centraal: Wat is de meerwaarde van het LOF-traject – gegeven de doelstellingen – voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren?
 2. Netwerken
  Een van de doelstellingen van LOF betreft het leveren van een bijdrage aan het ontstaan van (innovatie)netwerken van leraren. Daarnaast wordt het opbouwen van netwerken gezien als een kwaliteit om krachtig leraarschap te initiëren en bevorderen. Dit resulteerde in de volgende vraag: Op welke wijze draagt deelname aan LOF bij aan het ontwikkelen van (innovatieve) netwerken die de LOF-leraar ondersteunen bij het realiseren van zijn LOF-initiatief?
 3. Duurzame implementatie
  In het schooljaar 2017/2018 zijn de eerste LOF-trajecten afgerond. Hierdoor was het mogelijk onderzoek te doen naar het duurzame implementatieproces in de schoolcontext tijdens en na het LOF-traject. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Welke factoren hebben invloed op de duurzame implementatie van het LOF-initiatief binnen de school en welke ondersteunende rol speelt het LOF-traject hierbij?

Lees het rapport hier en klik hier om alleen de samenvatting te lezen.

 

Onderzoek: LOF voor de leraar

Evaluatieonderzoek naar de invloed van het LOF-traject op de invoering van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van krachtig leraarschap – Juli 2017

door: zes leraar-onderzoekers, onder begeleiding van twee expert-onderzoekers.

De onderzoeksvraag luidde: Wat is de meerwaarde van het LOF-traject (gegeven de doelstellingen) voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

 1. Welke factoren binnen het LOF-traject en binnen de schoolcontext dragen volgens de LOF-leraren bij aan de implementatie van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling binnen de school en wat zijn volgens hen de belemmerende factoren?
 2. Op welke wijze worden volgens de LOF-leraren de kenmerken van krachtig leraarschap gestimuleerd, ontwikkeld en ingezet tijdens het LOF-traject?

Lees het rapport hier. Koningin Máxima nam, tijdens het Lerarencongres, de eerste versie van het boekje (publieksversie) LOF voor de leraar in ontvangst uit handen van de onderzoekers.

 

Onderzoek: Alleen maar LOF?

Logo SEO Economisch onderzoek

Procesevaluatie LerarenOntwikkelFonds – December 2016

door: SEO Economisch Onderzoek.

De hoofdvragen van het onderzoek:

 1. Aanvraagprocedure/ontwikkeling LOF-voorstel: hoe komen leraren in aanraking met het LOF, hoe wordt de aanvraagprocedure door leraren beleefd, hoe bevalt de geboden ondersteuning en wat is hiervan het resultaat, gedefinieerd als het type leraren en type projecten dat het LOF aantrekt?
 2. Begeleiding: hoe worden de verschillende interventies (zoals de Lerarenlabs en de coach) binnen het LOF door de deelnemende leraren ervaren en beoordeeld?
 3. Uitvoering: welke succes- en faalfactoren identificeren leraren tijdens het uitvoeren van hun project? Welke tips kunnen zij hierover geven aan anderen?

Lees het rapport hier.