Ik ontwikkel… Werken in groepen

Mijn naam is Marike Blokhuis, ik ben leerkracht op basisschool Bavinckschool in Bunschoten-Spakenburg. Ik geef les in groep 3.

Dit inspireerde mij

Groep 3 kinderartsHet plan is langzamerhand ontstaan toen ik 5 jaar geleden voor het eerst in groep 3 ging werken (daarvoor 10 jaar vooral kleuters) en het onderwijs op een eenzijdige manier werd aangeboden. De kinderen leerden voornamelijk uit de methodes, werkboeken, werkten in schriften en met kopieerbladen. Ze zaten bijna de hele dag op hun stoeltje aan hun tafeltje te luisteren, te lezen en te schrijven. Hoe kan dit? Waarom in deze tijd nog steeds zo’n groot verschil in de lessen die gegeven worden aan kleuters en kinderen van 6/7 jaar (gr. 3)?

Er waren maar een paar spelletjes in de klas, die werden ingezet wanneer het in de pauze regende. Ik dacht: hier moet iets veranderen! Ik greep de kans toen ik een half jaar lang volledig voor groep 3 mocht invallen wegens ziekte van mijn collega. Ik heb toen het plan Werken In Groepen (WIG) bedacht.

De klas wordt verdeeld in 4 ontwikkelingszones waar in groepen, op verschillende manieren, anders geleerd kan worden.
Voor groep 3 vormde ik een taalzone, een creazone, een speelleerzone en een themazone. Hier wordt op een creatieve en praktische manier leerstof aangeboden en samen gewerkt. In deze groepen wordt voornamelijk spelend geleerd. Ik heb het idee WIG aangemeld bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Mijn aanvraag werd gehonoreerd en onze school kreeg een mooi bedrag om mijn initiatief in gang te zetten. Een mooie erkenning voor mijn plan!

Deze link geeft een voorbeeld hoe het WIG in zijn werk kan gaan. Hier wordt gewerkt aan begrijpend lezen, toegepast lezen, spelend leren, communiceren, spelend rekenen, coöperatief leren, kennis uit de natuur vergroten, creativiteit ontwikkelen, samenwerken en meedenken met anderen uit het groepje.

Ondertussen hebben we voor onze groep 3 taalspelletjes voor het leren lezen (speelleesset VLL) en een vaste kast vol ontwikkelingsspellen aangeschaft en werken we elke middag +/- 1 uur met onderwijsidee WIG (‘s morgens wordt gewerkt uit methodes). Leerlingen zijn enorm enthousiast, collega’s zagen hoe goed dit de kinderen deed. Mijn collega’s wilden ook wel met WIG aan de slag.

Met WIG willen wij ons als school ontwikkelen naar flexibele leerkrachten waar wij de leerlingen leren in een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving te plaatsen en waar leerstof op een geheel andere en speelse manier eigen gemaakt wordt dan methodes dat doen. Hier worden kansen geboden voor zelfontdekkend, zelfverantwoordelijk spelend en samenwerkend leren.

Hier ga ik naartoe

Kinderen groep 3 werken in groepen
Video: groep 3, thema dieren

We hebben een onderwijsspecialist ingehuurd voor de onderbouw (gr. 3,4,5) die dit schooljaar deze groepen ondersteund met het uitproberen van WIG. Voor volgend schooljaar (2017/’18) hebben we een onderwijsspecialist op het oog die de bovenbouw (gr. 6,7,8) een traject kan aanbieden. We denken dan meer aan thematisch gericht werken waarbij verschillende vakken geïntegreerd aangeboden worden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, natuur- en techniek, verzorging, filosofie of levensbeschouwing).

De scholen binnen onze vereniging (VvGO scholen) zijn gewend traditioneel te werken in een jaarklassensysteem. Met WIG gaan we een stapje naar een school waar belevingsonderwijs meer kansen krijgt en waar vak- en klassenoverstijgend werken en werken in thema’s een dagelijks terugkerend fenomeen kan worden.

Loslaten voor een gedeelte van methodes vraagt om lef en zelfvertrouwen. Het zorgt er ook voor dat een leraar scherp en vernieuwend blijft en de doelen in de gaten houdt. Dankzij het LOF kan ik mijn idee samen met mijn collega’s realiseren.

Hier haal ik mijn tijd vandaan

Zelf werk ik 1 dag voor groep 3. Ik heb dus ruim de tijd om mij in dit avontuur te storten.
Bij mijn werkgever diende ik steeds de uren in die ik had gemaakt voor mijn onderwijsidee WIG. Zij hebben daar naderhand een tijdelijk dienstverband van gemaakt voor 6 uur per week gedurende 2 jaar.
Van te voren had ik via het aanvraagformulier, wat je moet gebruiken voor het indienen van je onderwijsidee voor het LOF, een vrij secure begroting ingediend voor een looptijd van 2 jaar zodat alles duidelijk was voor mijn locatie- en algemeen directeur.

Dit bied ik aan

Ben je nieuwsgierig hoe WIG bij groep 3 in zijn werk gaat? Kom dan eens bij ons op school kijken, Dr. H. Bavinckschool, Flevolaan 9, Spakenburg. Stuur een mailtje naar marike@drhbavinckschool.nl
Wanneer je je aansluit bij ‘Het Baarns leraren netwerk’ dan kun je je uren vergoed krijgen via www.klasbord.nl met de code WMW-66B
Voor meer informatie: Baarnslerarennetwerk@gmail.com

Ook een goed idee? Meld jouw initiatief aan!

Over de blogger

John Doe

Marike Blokhuis

Dr. H. Bavinckschool | PO
Mijn naam is Marike Blokhuis, ik werk op dit moment op de Dr. H. Bavinckschool in Bunschoten-Spakenburg in groep 3. Ik heb K.L.O.S., hoofdakte en de applicatiecursus voor volledige bev…

Plaats een reactie

1 reactie

 1. Vanmorgen had ik even tijd om jou gedane werkplan te bekijken , heel slim hoor! Mijn idee.
  De kinderen niet meer de hele dag op stoeltjes maar leren rekenen en taal via gewone dingetjes laten doen .
  Spelend leren maar wel met structuur en niet echt vrijblijvend zo als op de maria montesouri scholen en de vrije scholen.

  ik weet even niet of de mar school goed door mij geschreven is . Rol het uit voor alle scholen.
  Vriendelijke groet, Maria Dijkhuizen van Veen.

  maria

Andere blogposts