Over LOF

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Leraren uit het po, so, vo kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding. Leraren MBO kunnen Onderwijs Pionier worden.

Wat is het LOF?

De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijs. Het LOF wil die positie van leraren, met oog voor vernieuwing, stimuleren en leraren uit verschillende sectoren aan elkaar verbinden. Leraren worden in staat gesteld om zelf aan onderwijsontwikkeling te werken en elkaar door netwerkvorming te versterken. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van en met elkaar kunnen leren. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van het CAOP.

Video: Delen, delen, delen met LOF

Jij maakt het onderwijs!

Leraren maken het onderwijs. Laat je inspireren op jijmaakthetonderwijs.nl!

Hoe werkt het LOF?

Leraren met een goed initiatief kunnen een LOF-aanvraag doen. Als je ondersteuning nodig hebt bij het formuleren van de aanvraag kun je een beroep doen op een LOF-coach of mail lof@caop.nl. Maar raadpleeg eerst eens de Pioniersgids voor inspiratie!

Nadat de aanvraag door een jury (bestaande uit leraren) is beoordeeld en goedgekeurd, krijg je als deelnemer een jaar lang ondersteuning in de vorm van:

 • Een financiële bijdrage van minimaal €4.000,- en maximaal €75.000,- . Deze subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld uren op school ‘vrij te kopen’ waarin je werkt aan de ontwikkeling van jouw initiatief.
 • Drie verplichte LOF-labs: leerbijeenkomsten waar alle deelnemers aan het LOF samenkomen om van en met elkaar te leren. De Labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat je initiatief, en eigen ontwikkeling, in een versnelling komen.
 • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren.
 • Een podium om jouw initiatief met een groter publiek te delen.
 • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s die elkaar helpen om alle initiatieven te realiseren. Nu, maar ook in de toekomst.

Na dit eerste jaar blijft de deelnemer betrokken bij het netwerk van het LOF. We leggen ook de verbinding met bestaande netwerken van andere programma’s zoals Onderwijs Pioniers MBO en InnovatieImpuls Onderwijs. Het samen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring zijn de belangrijkste ingrediënten van het LOF.

Meer informatie

 • Wanneer je jouw initiatief instuurt ga je akkoord met de voorwaarden voor deelname. Deze zijn te vinden in het reglement.
 • De LOF-jury beoordeelt alle initiatieven op volgorde van binnenkomst. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria. Kijk dus goed naar de punten waar de jury op let.
 • Een belangrijk aspect van het LOF zijn de LOF-labs. Als jouw initiatief is goedgekeurd, doe je mee aan tenminste drie verplichte Labs. Na elk selectiemoment (drie keer per schooljaar) vormt zich een nieuwe groep deelnemers. Voor iedere lichting zijn er in het aankomende schooljaar data gepland waarop deze Labs plaatsvinden. Let hier dus goed op wanneer je jouw initiatief indient! De Labs duren de gehele dag.
 • Het LerarenOntwikkelFonds is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  De Subsidieregeling vind je hier.

Leraar in het MBO?

Voor leraren die werkzaam zijn in het MBO geldt een andere regeling; kijk hier voor meer informatie.