Over LOF

LOF (LerarenOntwikkelFonds) legt het initiatief bij de leraar voor beter onderwijs. LOF biedt leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo budget en begeleiding om hun eigen project voor beter onderwijs in hun school uit te voeren.

Voorkant LOF_magazine

Over LOF

Waarom werkt de aanpak van LOF en zetten leraren zo daadwerkelijk onderwijsvernieuwingen in gang? In het LOF-magazine lees je er alles over. Hierin vertellen leraren hoe zij met ondersteuning van LOF aan de slag gingen met hun onderwijsvernieuwing en waarom zij succesvol waren. Doe inspiratie op en ga aan de slag om je eigen onderwijsin het po, vo of mbo te vernieuwen. Lees het magazine.

 

LOF is van, voor en door leraren:

  • leraren beoordelen de projectaanvragen
  • leraren coachen en begeleiden
  • LOF labs: landelijke leer- en netwerkbijeenkomsten voor leraren
  • leraren krijgen een podium
  • leraren onderzoeken de opbrengsten van de projecten.

Meer informatie