Aanvraag doen

Wil je ook deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds? Doe hier je aanvraag.

Juryrondes 2018/2019

 1. Start op 13 augustus 2018 en sluit op 17 september 2018
 2. Start op 18 september 2018 en sluit op 22 januari 2019
 3. Start op 23 januari 2019 en sluit op 16 april 2019 (23:59 uur)

Ingezonden aanvragen vóór deze data worden vlak na de deadline behandeld door de jury.

De leraar is de spil en de architect van het onderwijs. Het LOF hielp al vele pioniers om hun project waar te maken. Download het werkboek en word een onderwijspionier in vier stappen.

Aandachtspunten

Onze ervaring is dat een groot aantal aanvragen niet (direct) wordt goedgekeurd. Houd voor het doen van een goede LOF-aanvraag rekening met het volgende:

 • Lees het reglement en de pagina over jurybeoordeling goed door.
 • Je kunt het aanvraagformulier (tussentijds) opslaan door een klik op het icoon rechtsonder op het scherm. Maak hier gebruik van. Je krijgt een link waarmee je ook op een andere computer verder kunt werken.
 • Laat een collega je aanvraag meelezen en controleren voordat je deze definitief indient; je kunt je aanvraag na indienen niet meer wijzigen.
 • Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren. Je aanvraag heeft meer kans als de impact ervan groter is. Dus als jouw initiatief ook op langere termijn effect heeft en/of meer leraren en (uiteindelijk) meer leerlingen bereikt.
 • Het aanvraagformulier is globaal van opzet en voor iedereen hetzelfde. Zorg voor extra concrete onderbouwing als je een groter subsidiebedrag aanvraagt. Bij een klein bedrag neemt de jury genoegen met een ‘goed idee’, een groot bedrag vraagt om een ‘goed plan’. Gebruik voor deze onderbouwing de velden ‘Motivatie uren’, ‘Motivatie materiaal’ en ‘Motivatie derden’.
 • Denk ook na over wat je zelf moet/wil leren om je initiatief tot een succes te maken. En wat je te bieden hebt aan andere LOF-leraren. Beschrijf dit in de laatste velden van het formulier.
 • Kijk voor inspiratie ook eens naar de goede voorbeelden of alle goedgekeurde LOF-initiatieven.
 • Hulp nodig bij je LOF-aanvraag (nieuw óf afgewezen)? Bezoek een Hulp bij aanvraag-bijeenkomst.

Vergroot je slagingskans: tips van de jury

Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor:

 • Een idee voor het mbo. Dat doe je bij Onderwijs Pioniers MBO;
 • Reeds bestaande activiteiten;
 • Invoering van een bestaande methode;
 • Het realiseren van het schoolbeleid via een LOF-traject van een leraar (uiteraard is het wel goed als jouw initiatief aansluit bij het schoolbeleid);
 • Individuele opleidingskosten of opleidingstijd;
 • Materiële investering in een school. Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets van het fonds gebruikt mag worden voor de aanschaf van materialen. Het kan zijn dat, om jouw initiatief te realiseren, er ook een flinke materiële investering (bijvoorbeeld aan laptops, iPads of de inrichting van een lokaal of schoolplein) op school nodig is. Dit kan niet bekostigd worden uit de LOF-subsidie. Wel kun je in je LOF-traject onderzoeken hoe jouw school wél aan de benodigde middelen kan komen.

LOF-reglement

Lees hier het LOF-reglement 2018-2019