LOF aanvraag

Tot en met april 2019 konden leraren uit het po, vo een aanvraag bij LOF doen voor hun plan voor onderwijsinnovatie op hun school. 269 leraren hebben dat ook gedaan. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria heeft een jury van leraren de plannen getoetst. Bij een positieve beoordeling ontvangen de indieners(s) budget en begeleiding van leraar-coaches. Ook krijgen zij het podium op drie landelijke bijeenkomsten om met de leraren van andere plannen kennis en ervaringen te delen.

De jury heeft de laatste inzendingen beoordeeld. Eenmaal toegezonden, is het plan definitief.  Iedere indiener van een plan krijgt uiteraard een reactie. Voor leraren van wie het plan is gehonoreerd  is er tot en met juli 2022 subsidie van het ministerie OCW beschikbaar om huidige LOF-aanvragen te begeleiden en te financieren.

Meer informatie