Pitch

Ik ben Marie Mart Roijackers. Ik ben 32 jaar en werk bijna twee jaar als docent Kunst Algemeen en CKV op het IVKO  – een cultuurprofielschool in Amsterdam met een grote verscheidenheid aan kunstvakken. Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het grensgebied tussen kunst en wetenschap. Zo ben ik afgestudeerd op het onderwerp biokunst, een hedendaagse kunststroming waarin kunstenaars de (levende)materialen en technieken van biotechnologie gebruiken om daar kunstwerken van te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan een transgeen konijn dat oplicht in het donker of aan een kookboek met recepten voor kweekvlees, gekweekt in een lab uit stamcellen van dieren. Door mijn studie werd ik mij bewust van een nieuw soort kunstenaarschap waarin kunstenaars buiten de aan kunst traditionele kaders opereren en hun creativiteit inzetten om oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken.

De kunstvakken op het IVKO zijn van oudsher sterk gericht op het ontwikkelen van vakmanschap en persoonlijke expressie. De beeldende disciplines worden ook als gescheiden vakken gegeven en is er weinig curriculaire samenhang. Om bij te dragen aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden te blijven en een nieuwe generatie kunstenaars op te leiden die kunnen bijdragen aan een betere toekomst, is het belangrijk dat het curriculum daarbij aansluit.

Daarom wil ik een lessenserie ontwerpen waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, het creatieve proces en daarbij behorende meta-vaardigheden expliciet getraind worden, geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologie en waar actuele, maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht. Deze lessenserie zal de eerste stap zijn naar een vernieuwd vakoverstijgend curriculum.

Ik wil dit als volgt aanpakken:

  1. In samenwerking met collega’s de eisen waaraan de lessenserie moet voldoen vaststellen en het vraagstuk waaraan gewerkt moet worden bepalen
  2. Samen met collega’s best practices onderzoeken op het gebied van motiverende en effectieve leeractiviteiten en werkvormen die creativiteit bevorderen.
  3. Een nascholing organiseren die professionaliseert op het gebied van vakintegratie en competenties kan vergroten op het gebied van nieuwe ontwerp-technologieën.
  4. Een gedetailleerd projectplan schrijven ten behoeve van punten 1, 2 en 3 hierboven.
  5. In het schooljaar 2020 een nader te bepalen stap zetten naar het al dan niet volledig vakoverstijgend werken als vast onderdeel binnen het beeldend curriculum van het IVKO.

Ik heb hier de volgende begeleiding voor nodig:

– Een voorbeeld van een goed format voor een projectplan.

– Advies/begeleiding om het proces van curriculum verbetering aan te sturen.

– Advies/begeleiding bij het ontwerpen, het uitvoeren en het grondig evalueren van een experimentele lessenserie.

– Begeleiding in het duurzaam implementeren van het vakoverstijgend werken (hoe houd je iedereen betrokken?)

 

 

 

Over de blogger

John Doe

Marie Mart Roijackers

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo | VO

Plaats een reactie

Andere blogposts