Waar het allemaal begon…

Mijn naam is Stefanie Goedbloed en ik ben sinds 2 jaar werkzaam bij de afdeling Anderstaligen op Scalda, een mbo-instelling in Zeeland.
Regelmatig hoor ik collega’s klagen over het lage taalniveau van de statushouders die bij ons de Entreeopleiding volgen. Het voortijdig schoolverlaten onder Statushouders ligt dan ook relatief hoog in vergelijking met andere groepen deelnemers. Een kans op doorstroom naar een mbo niveau 2 opleiding is zelfs nihil. Met mijn initiatief wil ik de onderwijskansen voor jonge statushouders in Zeeland – en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt – vergroten!
Om die reden is er 3 jaar geleden het project Entree met NT2 gestart: een voortraject van 18 weken om statushouders klaar te stomen voor de Entreeopleiding. Eerst een verhoging van het taalniveau om daarna een grotere kans te hebben op het volbrengen van de Entreeopleiding. Een goed initiatief, maar het blijkt dat dit nog niet dé oplossing is.
Daarom zijn we dit schooljaar een pilot gestart om de Entree met NT2 in een nieuw jasje te steken. Niet eerst taallessen en dan Entree, maar taalondersteuning geïntegreerd in de Entreeopleiding. Zo is het geboden taalprogramma veel meer afgestemd op wat er in de Entreeopleiding van de statushouders wordt verwacht. Het programma ligt er nog niet volledig, maar is in ontwikkeling. Het doel is dat er aan het einde van het schooljaar een volledig taalprogramma ligt dat in de toekomst naast de Entreeopleiding kan worden ingezet.
Wil jij meedenken over mijn project of heb je al een goed idee? Ik kan alle hulp gebruiken!

Over de blogger

John Doe

Sgoedbloed

Scalda | MBO
Mijn naam is Stefanie Goedbloed, ik ben 30 jaar en al heel mijn leven woonachtig in Zeeland. In 2012 studeerde ik af van de PABO, waarna ik - in plaats van in het basisonderwijs - direc…

Plaats een reactie

Andere blogposts